Investigación

   Estudo e análise de dinámicas urbanas e territoriais centradas nos ámbitos de

Documentación

  Historia   Turismo
   

Orixe e evolución de elementos, barrios e conxuntos de interese

 

Estudos de institucións, organizacións ou comunidades

 

Deseño e promoción de turismo sostenible

         
Avaliación   Difusión   Comunidade
   

Estudos de impacto sobre conxuntos de interese e comunidades

 

Proxectos museísticos, educativos e editoriais

 

Memoria colectiva